Historia
 

Kilka słów historii
Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom

Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom w Głubczycach prowadzi działalność na rzecz środowiska głubczyckiego od 1997 r. Powstał 1 września 1997 r. na wniosek Kapituły Prowincjalnej. Ośrodek jest przez wszystkie organy administracji publicznej traktowany jako organizacja pozarządowa powołana do istnienia przez Kościelną jednostkę prawną – Prowincję św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych. Ośrodek działa w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
Przez minione 13 lat Ośrodek wtopił się w krajobraz miasta, gminy, powiatu głubczyckiego i w ogóle Opolszczyzny, stając się miejscem, w którym płonie przyjazny dla wszystkich „Brat Ogień” – płomień miłości, rozgrzewający tych, którzy poszukują sensu i celu życia.
Trudno policzyć ile dzieci i młodzieży rozpoczęło tutaj patrzeć na świat oczami przepełnionymi nadzieją. Wszyscy przebywający w Ośrodku, traktują i traktowali go jako drugi dom.
Pierwszym dyrektorem i pomysłodawcą był o. Paweł Tarnowski. Dzięki jego pedagogicznemu talentowi, ale przede wszystkim otwartości serca, powstała bezpieczna przestrzeń dla młodego człowieka doświadczonego rodzinnymi problemami. Kolejni dyrektorzy: o. Tobit Wołowiec, o. Jozafat Gohly kontynuowali dzieło. Od samego początku w Ośrodku pracuje na stałe pani Bożena Wojnarska.
Oprócz zajęć typowo edukacyjnych i wychowawczych angażujemy się w pomoc żywnościową. Dzieci i młodzież  otrzymują każdego dnia jeden posiłek. Od kilku lat współpracujemy z Opolskim Bankiem Żywności. Pozwala to na udzielanie pomocy żywnościowej całym rodzinom. Ośrodek od samego początku istnienia współpracuje z Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W zajęciach ośrodka uczestniczy ok. 30 dzieci i ok. 20 wolontariuszy tygodniowo. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. Niektóre dzieci mają kuratora sądowego, niektóre z nich są po doświadczeniach pobytu w domach dziecka i placówkach wychowawczych. Wszystkie prowadzone przez nas zajęcia, wyjazdy wycieczkowe i wakacyjne są nieodpłatne.
W Ośrodku mamy kilka sal gdzie prowadzone są zajęcia; kuchnię, jadalnię, łazienki. Planujemy jedno z pomieszczeń wyremontować i dostosować na potrzeby siłowni - małej Sali gimnastycznej. Mamy do dyspozycji wysłużonego busa i samochód osobowy.
Dwa razy do roku urządzamy kiermasz przedświąteczny naszych prac. Kilka razy do roku natomiast organizujemy pikniki rodzinne, w czasie których do zabawy zapraszamy mieszkańców naszego miasta.
Obecnie Ośrodkiem kieruje o. Łazarz Tomasz Żukowski.

o. Paweł o. Tobit o. Jozafat


 
  Od początku istnienia strony jesteś naszym 72107 odwiedzającym.
Dziękujemy i zapraszamy ponownie!
Copyright by FOPD
 
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=